Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 111-141)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Sammendrag

Tvisteloven opererer med tre hovedgrunnlag for å pålegge en part ansvar for motpartens saksomkostninger – motparten har vunnet saken, motparten har fått medhold av betydning uten å vinne og særlige ansvarsbetingende omstendigheter. I denne artikkelen blir disse tre hovedgrunnlagene gjennomgått og belyst med eksempler fra rettspraksis.

Det er som hovedregel bare parter og partshjelpere som kan pålegges saksomkostningsansvar, og det er et vilkår for at en part skal tilkjennes saksomkostninger, at dette er krevd. Hvordan krav på saksomkostninger skal behandles, blir gjennomgått, og artikkelen drøfter også adgangen til å få saksomkostningsavgjørelser overprøvd ved høyere domstol.

(side 142-158)
av Camilla Bernt
Sammendrag

Det er et vilkår for saksanlegg at det foreligger tilstrekkelig tilknytning mellom saksøker og tvistegjenstanden, jf. tvisteloven § 1-3 annet ledd. I privatrettslige forhold har den klare hovedregelen vært at søksmål må anlegges av den som selv er materielt berettiget eller forpliktet i forholdet. I denne artikkelen drøftes hvilke modifikasjoner som må gjøres fra dette rettslige utgangspunktet som følge av nyere rettspraksis.

(side 159-169)
av Svein Kristian Arntzen
Sammendrag

Artikkelen belyser juridisk argumentasjon ut fra lovkravet ved fastlegging av fiskesalgslagenes prisfastsettingskompetanse. Argumentasjonsstrukturen belyses gjennom drøfting av spørsmålet om fiskesalgslagene kan fastsette en «tariff» for fiskerne. Det anføres blant annet at undersøkelsen kan danne basis for ytterligere klarlegging av prisfastsettingskompetansens rekkevidde.

(side 170-173)
av Hans Petter Graver,
Sammendrag

I de siste numrene av Lov og Rett har diskusjonen om frifinnelsen av politi-inspektør Knut Rød blusset opp igjen. Etter kritikken mot dommen fra Christopher S. Harper i Lov og Rett nr. 8 2010, tar Georg Fr. Rieber-Mohn dommen i forsvar i LoR nr. 1/2 2011. Etter min oppfatning fremfører Rieber-Mohn noen syn på bedømmelsen av medvirkningen til å arrestere og deportere de norske jødene til Tyskland som ikke kan bli stående uimotsagt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon