I artikkelen sammenlignes norske lovregler med samisk sedvane når det gjelder avmagring av rein. Artikkelen viser at norske lovregler og samisk sedvane på dette område, i hvert fall et stykke på vei, kan tolkes slik at de to systemene ikke er i motstrid.