Den 1. juli 2010 ble det opprettet en ny klagenemnd for eierskifteforsikrings-saker (FKN Eierskifte). Nemnden overtar behandlingen av slike saker etter FKN Skade og FKN Avkortning. I artikkelen redegjør forfatteren for kritikken som ble rettet mot det tidligere klagesystemet, og argumenterer for at det nye klagesystemet i liten grad imøtekommer denne. Forfatteren går gjennom hvilke strukturelle grep som burde vært tatt for å gjenreise tilliten til klagesystemet, og omtaler også hva den nye klagenemnden nå bør gjøre når de mer fundamentale endringene ikke ble foretatt.