Artikkelen tar for seg straffelovens bestemmelse om aktiv korrupsjon. Det som særlig drøftes, er i hvilken utstrekning formålet bak giverens ytelse har betydning for hvorvidt det foreligger en utilbørlig fordel og dermed straffbar korrupsjon.