I sin avgjørelse av 2. mars 2010 fant den tyske forfatningsdomstolen den tyske implementeringen av datalagringsdirektivet ugyldig. De ulike reguleringene ble opphevet på grunn av strid mot grunnrettigheten om «konfidensiell telekommunikasjon» i artikkel10 første ledd i den tyske grunnloven. Avgjørelsen har fått stor oppmerksomhet og ansees som et viktig bidrag til den pågående europeiske diskusjon om et av de mest omstridte rettslige instrumentene for sikkerhetspolitikk. Denne artikkelen gjør rede for bakgrunnen for og innholdet av avgjørelsen og dens konsekvenser for både Tyskland og den europeiske debatt.