I artikkelen tar forfatteren for seg den relative reklamasjonsfristen ved mangler ved eiendomskjøp i Norden. Utgangspunkt tas i Rt. 2010 s. 103. Artikkelforfatteren analyserer dommen og sammenholder rettsstillingen i Norge etter dommen med situasjonen i de øvrige nordiske landene. Forfatteren påviser at normalintervallet for reklamasjon som Høyesterett oppstiller på to til tre måneder, og som innebærer en markant innstramming av reklamasjonsfristen i forhold til hva som var antatt før dommen, med-fører at det har blitt større rettsulikhet mellom de nordiske landene.