Reglene om rettsmekling er åpne i forhold til hvilken meklingsmodell, altså hvilken forståelse av hvordan meklingen skal foregå og hva formålet med mekling er, som skal legges til grunn. I artikkelen drøftes hvilke konsekvenser uklarheten i tvisteloven har på hvordan rettsmekling foregår. Forfatteren analyserer hvilken meklingsmodell som passer best for rettsmekling, og hvordan man kan gi klarere uttrykk for en slik meklingsmodell.