Børs- og verdipapirrett

Cappelen Damm, Oslo 2008. 357 sider

Knut Bergo

Sakens fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker

Unipub, Oslo 2008. 243 sider

Audun Kjus