Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 449-450)
av Inge Lorange Backer
(side 451-477)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Med virkning fra 1. juli 2009 har vi fått en rekke endringer i odelsloven. Viktigst er at kravene til odlingsjord er gjort objektive: avgjørende er størrelsen på eiendommens jordbruksareal eller areal produktiv skog. Av stor betydning er også at samboere søkes likestillet med ektefeller. Bo- og drivepliktene for landbrukseiendommer er blitt skjerpet og harmonisert. Reglene om boplikt er samlet i konsesjonsloven, reglene om driveplikt i jordloven. Også reglene om boplikt der konsesjonsfrihet er opphevet ved forskrift, er blitt skjerpet.

(side 478-492)
av Annika Suominen & Bjarne Kvam
Sammendrag
1

Norge har betydelige problemer med det strafferettslige samarbeid med EU. I og med at Norge ikke er medlem i EU, blir norsk kriminalitetsbekjempelse mindre effektiv enn den kunne ha vært. Særlig problematisk er det at Ungarns forfatningsdomstol har erklært Norges tilknytningsavtale til den europeiske arrestordren uforenlig med den ungarske grunnloven. Denne avtalen vil dermed muligens aldri tre i kraft.

(side 493-499)
av Benjamin Nordhaug
Sammendrag

Etter en lovendring i 2004, som trådte i kraft 1. januar 2006, kan et skriftstykke fra fordringshaveren brukes som tvangsgrunnlag for utlegg. Forfatteren argumenterer for at et slikt skriftstykke bør kunne formidles elektronisk, typisk ved e-post.

(side 500-505)
av Halvard Haukeland Fredriksen
Litteratur
(side 506-511)
av Filip Truyen & Eivind Kolflaath
Sammendrag

Børs- og verdipapirrett

Cappelen Damm, Oslo 2008. 357 sider

Knut Bergo

Sakens fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker

Unipub, Oslo 2008. 243 sider

Audun Kjus

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon