Gransking

Universitetsforlaget, Bergen 2008. 270 sider

Johan Giertsen

Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet

Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007. 607 sider inkl. registre

Erik Monsen