Artikkelen drøfter dyrevernlovens grense for akseptabel lidelse på grunn av rovviltangrep på sau og eiers plikt til å gjennomføre tiltak. Høyesteretts dom i Rendalen-saken er sentral i drøftelsen.