Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 193-194)
av Vibeke Blaker Strand & Henning Jakhelln
(side 195-213)
av Niels Kristian Axelsen
Sammendrag

Artikkelen tar for seg skyldkravet ved foretaksstraff, med særlig fokus på hvorvidt det er et vilkår at ledelsen har utvist skyld. Artikkelen behandler gjeldende rett, men også den nye straffelovens bestemmelser om foretaksstraff omtales. Forholdet til EMK blir dessuten behandlet, både hva gjelder den gjeldende og den nye loven. Artikkelen inneholder i tillegg noen rettspolitiske synspunkter på problemstillingen.

(side 214-232)
av Inger Helen Stenevik
Sammendrag

Artikkelen drøfter dyrevernlovens grense for akseptabel lidelse på grunn av rovviltangrep på sau og eiers plikt til å gjennomføre tiltak. Høyesteretts dom i Rendalen-saken er sentral i drøftelsen.

(side 233-239)
av Gunnar Nerdrum
Sammendrag

I denne artikkelen settes søkelyset på Bilateral Investment Treaties, forkortet BITs, som er lite kjent av det alminnelige juridiske miljø i Norge, samtidig som de spiller en betydelig rolle internasjonalt. Avtalene er inngått mellom stater, men gir likevel de private investorer rettigheter som kan gjøres gjeldende mot vertsstaten. Det er dette som gjør dem interessante å vurdere i fall en investering i utlandet skulle vise seg å være en skuffelse. Temaet behandles på grunnlag av den norsk-russiske BIT fra 1995.

(side 240-251)
av Harald Benestad Anderssen
Sammendrag
1

Artikkelen tar utgangspunkt i Per M. Ristvedts artikkel i Lov og Rett, 2008 s. 579-595 som analyserer Rt. 2008 s. 1078 (informasjonsansvarsdommen). Artikkelforfatteren argumenterer for at dommen er beheftet med flere svak-heter og bygger på et uriktig faktisk utgangspunkt - forhold som i liten grad problematiseres av Ristvedt. Videre anfører forfatteren at informasjonsansvarsdommen står i et anstrengt forhold til Rt. 2005 s. 870 (meglerdommen). Til tross for dette, og at forfatteren mener informasjonsansvarsdommen rettssystematisk er vanskelig å forene med tidligere praksis, oppfatter han domsresultatet som grunnleggende rimelig.

Litteratur
(side 252-256)
av Stein Evju
Sammendrag

Arbeidsrett: Særlig om omstilling i offentlig sektor

Universitetsforlaget, Oslo 2007. 411 sider

Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas og Mona Næss

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon