Rettsfilosofi

Universitetsforlaget, Oslo 2007. 662 sider

Svein Eng

Forbrytelser mot vårt økonomiske system

Fagbokforlaget. 2. utgave 2007. 218 sider

Bjørn Stordrange