Forfatteren drøfter om vektere bør ha samme strafferettslige vern som politi-tjenestemenn, og kommer til at de beste grunner taler for at de bør få det.