1I denne artikkelen blir seks avgjørelser fra Høyesterett vurdert i lys av bevisteoretisk terminologi. Hovedformålet er å kartlegge innholdet av begrepet beviskrav slik det er brukt av Høyesterett i enkelte fartsoverskridelsessaker.