Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 129-130)
av Jens Edvin A. Skoghøy
(side 131-145)
av Dag Michalsen
Sammendrag
1

I løpet av de siste tiårene har rettspluralisme blitt et sentralt ord i flere sammenhenger. Forholdet mellom statlige og lokale rettsordninger er en slik sammenheng. En annen er forholdet mellom nasjonalstatlig og internasjonal rett. I denne artikkelen fremhever forfatteren at rettspluralisme best forståes i relasjon til sin motsetning, rettssentralisme, og han søker først å angi enkelte kjennetegn ved dette begrepsparet. Dernest følger en oversikt over forholdet mellom rettspluralisme og rettssentralisme i rettens historie fra antikken frem til i dag. En viktig innsikt er at rettspluralisme og rettssentralisme synes å være konstante strukturer i rettslig organisering.

(side 146-165)
av Ulf Stridbeck & Morten Holmboe
Sammendrag

1Både i forvaltningen og i domstolene opplever man enkelte borgere som igjen og igjen kommer tilbake til samme sak, eller gang på gang reiser nye saker. Forfatterne gjennomgår forskjellige sider av problemstillingen og drøfter hva som kan gjøres. De peker på at en løsning for rettspleien kunne være lovregler etter mønster av den engelske ordning med å kreve at enkelte plagsomme saksøkere ikke kan anlegge sak ved domstolene uten særskilt tillatelse.

Vitenskapelig publikasjon
(side 166-180)
av Anders Løvlie
Sammendrag

1I denne artikkelen blir seks avgjørelser fra Høyesterett vurdert i lys av bevisteoretisk terminologi. Hovedformålet er å kartlegge innholdet av begrepet beviskrav slik det er brukt av Høyesterett i enkelte fartsoverskridelsessaker.

(side 181-185)
av Rolf B. Wegner
Sammendrag

Forfatteren drøfter om vektere bør ha samme strafferettslige vern som politi-tjenestemenn, og kommer til at de beste grunner taler for at de bør få det.

Litteratur
(side 186-192)
av Jes Bjarup & Thomas Frøberg
Sammendrag

Rettsfilosofi

Universitetsforlaget, Oslo 2007. 662 sider

Svein Eng

Forbrytelser mot vårt økonomiske system

Fagbokforlaget. 2. utgave 2007. 218 sider

Bjørn Stordrange

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon