Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-2)
av Endre Stavang
(side 3-26)
av Olav Molven
Sammendrag

Hva legger Statens helsetilsyn i det rettslige kravet at virksomheter og helsepersonell skal handle faglig forsvarlig, og når anses kravet brutt? Hva fører til at brudd på kravet henføres til virksomheten eller til helsepersonellet? Artikkelen gjennomgår avgjørelser truffet av Statens helsetilsyn i 2007. Det varierer med mange faktorer om kravet anses tilsidesatt, og hvem dette henføres til, men avgjørelsene tegner også flere klare mønstre som beskrives nærmere.

(side 27-42)
av Trond Solvang
Sammendrag

Artikkelen dreier seg om rekkevidden av ansvarsfraskrivelser ved tilfeller av en selgers/leverandørs mislykkede forsøk på mangelsutbedring etter levering. Med utgangspunkt i den norske voldgiftsdommen Wingull belyser forfatteren hvordan domstolene kan tenkes å benytte ulike teknikker til sensur av avtale-vilkår for å oppnå balanse i kontraktsforhold. Artikkelen er basert på prøveforelesning for den juridiske doktorgrad, oppgitt emne. Det er gjort visse endringer, hovedsaklig av språklig art i forhold til manuskriptet som ble benyttet under prøveforelesningen.

(side 43-53)
av Ivar Alvik
Sammendrag

Artikkelen omhandler spørsmålet om hvilket lands rett som regulerer de materielle rettsspørsmålene i en internasjonal kommersiell voldgift, hvilke regler som regulerer dette spørsmålet, og partenes adgang til selv å avgjøre spørsmålet gjennom en lovvalgsklausul i kontrakten. Formålet med artikkelen er særlig å vise hvordan partenes autonomi og lovvalgsadgang står sterkere i internasjonal kommersiell voldgift enn i tvister som avgjøres ved nasjonale domstoler. Sammenlignet med kontrakter som er underlagt nasjonal domstolsbehandling, skaper dette i realiteten en viss utvidet materiell kontraktsfrihet i kontrakter som underlegges internasjonal voldgift.

Litteratur
(side 54-62)
av Peter Dyrberg & Jes Bjarup
Sammendrag

Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008, 456 sider

Niels Fenger og Morten Broberg

Konstitusjonelt demokrati

Foreløpig utgave. Fagbokforlaget, Bergen 2008. 354 sider

Eivind Smith

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon