Høyesteretts dom i bryllupsfotosaken (HR-2008-01480-A) kommenteres og kritiseres, bl.a. på bakgrunn av to tidligere høyesterettsdommer om privatlivets fred.