Natten 7.6.1944 regnet det i Oslo. Over de glatte takene mot Grensen tok en gruppe sabotører seg frem, ledet av Gunnar Sønsteby. Forsikringsselskapet Norske Folk hadde en avansert alfabetisk tabulator - en hullkortmaskin - som var tenkt brukt for å sortere ut navnene til unge, norske menn fra Arbeidstjenestens lister med sikte på innkallelse til tjeneste på Østfronten. Denne episoden er viktig i historien om norsk motstandsbevegelse. Men den er også et eksempel på hvordan personopplysninger ble misbrukt, og den har kastet en retts-politisk slagskygge over norsk personverndebatt. Episoden gjenfortelles supplert med primære kilder i dette perspektivet.