Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 385-386)
av Hugo P. Matre
(side 387-406)
av Ola Rambjør Heide
Sammendrag

Stortinget forkastet 31. mai 2007 - for fjerde gang - et forslag om å grunnlovfeste det kommunale selvstyre. Stortinget ba samtidig regjeringen om å utrede konsekvensene av en eventuell grunnlovfesting, slik at spørsmålet om grunnlovfesting kan bli aktuelt i senere stortingsperioder. I denne artikkelen redegjør forfatteren for hvordan det lokale selvstyret er regulert i andre europeiske grunnlover. Det kan være grunn til å søke inspirasjon i disse grunnlovene ved vurderingen av om og eventuelt hvordan selvstyret bør komme til uttrykk i vår grunnlov, som er den eneste som ikke har bestemmelser om kommuner. Forfatteren argumenterer imidlertid for at Norge ikke har påtatt seg en folkerettslig plikt til å endre Grunnloven på dette punkt.1

(side 407-416)
av Lars Anders Heimdal
Sammendrag

Etter tvisteloven § 4‑3 første ledd, jfr. § 4‑7 tredje ledd, skal tvister i internasjonale forhold avvises dersom saksforholdet ikke har «tilstrekkelig tilknytning til Norge». Tvisteloven § 4‑3 første ledd er nytt i forhold til tvistemålsloven, som ikke inneholdt en slik eksplisitt regulering av norske domstolers internasjonale kompetanse. I artikkelen behandles særlig forholdet til tidligere gjeldende rett etter tvistemålsloven, hvilke momenter som er relevante i vurderingen av sakens tilknytning til Norge, og spørsmålet om retten i slike tvister burde hatt et alternativ til avvisning.

(side 417-435)
av Jon Bing
Sammendrag

Natten 7.6.1944 regnet det i Oslo. Over de glatte takene mot Grensen tok en gruppe sabotører seg frem, ledet av Gunnar Sønsteby. Forsikringsselskapet Norske Folk hadde en avansert alfabetisk tabulator - en hullkortmaskin - som var tenkt brukt for å sortere ut navnene til unge, norske menn fra Arbeidstjenestens lister med sikte på innkallelse til tjeneste på Østfronten. Denne episoden er viktig i historien om norsk motstandsbevegelse. Men den er også et eksempel på hvordan personopplysninger ble misbrukt, og den har kastet en retts-politisk slagskygge over norsk personverndebatt. Episoden gjenfortelles supplert med primære kilder i dette perspektivet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon