I tre plenumsdommer av september 2007 har Høyesterett avgjort viktige spørsmål om forholdet mellom grunneier og fester av tomt for bolig eller fritidshus: Er tomtefestelovens regler om festerens rett til forlengelse på samme vilkår som tidligere, og festerens rett til å kreve å innløse tomten mot å erlegge 40 prosent av dens råtomtverdi i strid med Grunnloven eller EMK?