Artikkelen problematiserer anvendelse av lojalitetsplikten som grunnlag for å begrense og utvide fleksibilitet i avtaleforhold. Forfatteren oppfordrer til tilbake-holdenhet ved anvendelse av lojalitetsplikten i denne sammenhengen. Det fremheves at utformingen av kontrakter skal respekteres, og at det bør vises varsomhet med å supplere kontraktene med rimelighetsbaserte betraktninger om lojalitet når resultatet ellers synes «urettferdig».1