Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker trådte i kraft 1. april 2004. De nye reglene stiller dommeren overfor nye utfordringer. I denne artikkelen drøftes sentrale aspekter ved dommerens rolleutøvelse både fra et juridisk og psykologisk perspektiv.