Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 387-405)
av Nina Mår
Sammendrag

Hvert år deltar barn i ulike medisinske forsøk for systematisk å undersøke barns normale utvikling og sykdom. I denne fremstillingen vil jeg se på om det er nødvendig å inkludere barn i medisinske forsøk, og behandle spørsmålene om barns selvbestemmelsesrett i denne sammenhengen og foreldres kompetanse til å gi samtykke til barns deltakelse i forsøk. Jeg vil blant annet argumentere for at barn har nektelseskompetanse fra fylte syv år, og at hensyn til barns helse generelt og som gruppe tilsier at barn kan delta i forsøk så fremt forsøket ikke strider mot den enkelte deltakers beste.1

(side 406-422)
av Torger Kielland
Sammendrag

Tradisjonelt har lisenser til datamaskinprogrammer bare gitt brukerne tillatelse til å bruke programmet ved å kjøre dette på en datamaskin. Åpne programvarelisenser gir derimot brukerne vide tillatelser til å bruke, bearbeide og tilgjengeliggjøre programmet for allmennheten, både i opprinnelig og endret form. Gjennom tilgang til programmets kildekode gis brukerne i tillegg faktisk mulighet til å utnytte disse tillatelsene. Lisensiering under en åpen programvare-lisens innebærer likevel ingen fullstendig oppgivelse av opphavsretten til programmet. Utnyttelse av tillatelsene forutsetter at lisenstaker oppfyller visse vilkår. Dette innebærer at også bruken av åpne programmer må skje innenfor visse rettslige rammer. Rammene er imidlertid av en noe annen karakter og har et annet formål enn hva tilfellet er for tradisjonelle programvarelisenser. Artikkelen gir en oversikt over disse rettslige rammene og sanksjonsmulighetene ved overtredelse av dem.1

(side 423-434)
av Knud Jacob Knudsen
Sammendrag

Artikkelen redegjør for prosessuelle feil som forekommer ofte i praksis, og mulighetene for å rette slike feil. Artikkelen behandler både dagens regler og de tilsvarende bestemmelsene i den nye tvisteloven.1

Debatt
(side 435-436)
av Tore Schei
(side 437-440)
av Ståle Eskeland
(side 441-442)
av Rune Bård Hansen
(side 443-444)
av Øyvind Østerud
Litteratur
(side 445-447)
av Frederik Zimmer
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon