Artikkelen er et tilsvar til Øyvind Østeruds kommentar til boken Makt og rett, hvor forfatterne er bidragsytere og redaktør. Spesielt omhandles Østeruds utvikling og nyansering av Makt- og demokratiutredningens forståelse av forholdet mellom demokrati og rett. Den såkalte «forvitringstesen», dvs at det norske demokratiet forvitrer på grunn av internasjonalisering, markedsliberalisering og rettsliggjøring, er utgangspunktet for diskusjonen.