Domstolene har den senere tid vist en oppsiktsvekkende ny vilje til åpenhet for TV-overføringer. Forfatteren argumenterer for at en løsning med domstolsinitiert nettsending kan tilby en alternativ bildeoffentlighet med atskillig færre betenkeligheter og flere fordeler enn TV-sending fra rettslokalet. Dersom domstolene skal bygge tillit i en moderne rettsstat, må det erkjennes at nettrommet (cyberspace) er forum for en annen type kommunikasjon enn kringkastingseteren. Nettsendinger fra domstolene trenger ikke nødvendigvis å utelukke TV-sending fra rettslokalet. 1