Artikkelen tek opp spørsmålet om dekning av «interne» sakskostnader for juridiske personar som er partar i prosessar for domstolane. Forfattaren stiller spørsmål ved om den såkalla forsiktighetslinja som vert lagt til grunn for krav om godtgjering for partens eige arbeid, også gjeld for juridiske personars interne kostnader.