Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 257-258)
av Eivind Smith
(side 259-271)
av Johan Henrik Frøstrup
Sammendrag

Bioteknologiens fremvekst utfordrer våre tilvante forestillinger om hvor langt menneskene skal kunne «klusse» med skaperverket. Etter at barn nå enkelt kan unnfanges etter invitrofertilisering (IVF), populært kalt prøverørsbefruktning, kan også de befruktede eggene undersøkes før tilbakeføring i kvinnens livmor. Befruktede egg (embryoer) med arveegenskaper som kan føre til alvorlig arvelig sykdom hos barnet kan sorteres ut. Man kan også positivt velge ut embryoer med samme vevstype som et sykt levende menneske slik at det kommende barnet kan bli stamcelledonor til det syke mennesket og derved muligens redde livet til det syke mennesket. Slike sorteringer ble forbudt i Norge ved innføring av bioteknologiloven 1. januar 2004. Men forbudet ble opphevet og erstattet av en dispensasjonsnemnd etter bare åtte måneder som følge av den såkalte Mehmetsaken. I Soria Moria-erklæringen er det foreslått å revidere bioteknologiloven slik at det åpnes for begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.

Vitenskapelig publikasjon
(side 272-297)
av Erik Wold
Sammendrag

Immaterialrettighetenes økonomiske betydning har økt sterkt de senere årene, noe som medfører at det oftere enn før blir interessant for kreditorene å søke dekning i slike rettigheter hos skyldneren. Artikkelen gjennomgår i hvilken grad lovgivningen åpner for dette. Det tas stilling til de aktuelle rettsvernsspørsmål. Videre behandles konkursboets adgang til inntreden i lisensavtaler og kreditorenes adgang til å søke dekning i inntekter og fremstilte eksemplar av immaterialrettighetene. De prosessuelle regler som kommer til anvendelse, blir presentert. Avslutningsvis vurderer forfatteren hvordan forholdene ligger til rette for å anvende immaterialrettigheter som dekningsobjekt.

(side 298-316)
av Eirik H. Vinje
Sammendrag

Artikkelen inneholder en gjennomgang og vurdering av forbrukerdefinisjonene i finansavtaleloven §§ 2 og 57, samt de kundegrupper loven setter i en mellomstilling mellom forbruker og næringsdrivende.

Litteratur
(side 317-319)
av Alice Kjellevold
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon