Artikkelen omhandler de sentrale folkerettslige instrumentene for den freds­bevarende styrken i Afghanistan (ISAF) og styrkens folkerettslige rettigheter og plikter. I den forbindelse vurderes blant annet grunnlaget for eventuell maktbruk fra ISAFs side. Videre blir spørsmål av mer sivilrettslig karakter berørt, herunder hvor langt ISAFs immunitet mot erstatningskrav rekker.