Leverandører som har deltatt i en konkurranse om en offentlig anskaffelse, kan ha krav på erstatning ved regelbrudd. Den vanligste formen for erstatning vil være for den negative kontraktsinteressen. I artikkelen trekkes det opp hvilke typetilfeller som kan lede til krav om erstatning for den negative kontraktsinteressen.