I artikkelen drøftes en banebrytende dom fra House of Lords, der deler av den britiske terrorlovgivningen fra 2001 ble erklært som stridende mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den aktuelle regelen gav hjemmel for fengsling av mistenkte internasjonale terrorister på ubestemt tid, uten straffesak. Også de nye reglene om ileggelse av strenge kontrolltiltak mot terrormistenkte blir omtalt. Både den nye og den gamle loven aktualiserer spørsmålet om hvor langt det i terrorbekjempelsens navn er og bør være adgang til å fravike vanlige rettssikkerhetsgarantier.