1Avtaler om eiendomsmeglingsoppdrag skiller seg fra alminnelig norsk avtalerett ved at avtalen er underlagt et meget strengt formkrav. En avtale om et eiendomsmeglingsoppdrag kan bare inngås på en bestemt blankett med opplysninger om nærmere angitte forhold. Overholdes ikke reglene om formkravet, sier eiendomsmeglingsloven at eiendomsmegleren verken har krav på vederlag eller dekning av sine utlegg. Loven kan imidlertid neppe tas helt bokstavelig i forhold til alle slags brudd på reglene. I artikkelen behandles kravene til bruk av oppdragsskjema for avtaler om eiendomsmeglingsoppdrag, og konsekvensene av at oppdragsskjema ikke er brukt, eller at det brukt i strid med de lov­bestemte krav til hva som skal reguleres i oppdragsskjemaet.