I en rekke avgjørelser fra Høyesterett er hevd utelukket med den begrunnelse at det foreligger tålt bruk. Artikkelen tar for seg hva tålt bruk er, herunder vilkårene for tålt bruk og det rettspolitiske grunnlaget for reglene. Det påvises at det ikke stilles krav til at grunneier faktisk må ha tolerert bruken, men at reglene er av en mer objektiv karakter.