Utbyggingsavtaler som kommuner inngår med private grunneiere eller entreprenører, er en del av et større problemkompleks som først og fremst handler om hvor langt forvaltningen kan bruke kontraktsrettslige instrumenter til å gi konsesjoner, dispensasjoner, reguleringstillatelser eller annen offentlig myndighetsutøvelse. Feltet har lenge voldt betydelig rettslig tvil og usikkerhet. Nå foreligger det to lovforslag som langt på vei uttrykker forskjellig grunnholdning til de verdiene og interessene som står på spill i saker om utbyggingsavtaler. Artikkelen drøfter ulikhetene i lovforslagene.