Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 513-514)
av Bjørnar Borvik
Vitenskapelig publikasjon
(side 515-531)
av Erik Boe
Sammendrag

Utbyggingsavtaler som kommuner inngår med private grunneiere eller entreprenører, er en del av et større problemkompleks som først og fremst handler om hvor langt forvaltningen kan bruke kontraktsrettslige instrumenter til å gi konsesjoner, dispensasjoner, reguleringstillatelser eller annen offentlig myndighetsutøvelse. Feltet har lenge voldt betydelig rettslig tvil og usikkerhet. Nå foreligger det to lovforslag som langt på vei uttrykker forskjellig grunnholdning til de verdiene og interessene som står på spill i saker om utbyggingsavtaler. Artikkelen drøfter ulikhetene i lovforslagene.

(side 532-552)
av Morten Holmboe
Sammendrag

Fra 2002 har samfunnsstraff erstattet samfunnstjeneste. Innholdsmessig består samfunnsstraffen av samfunnsnyttig tjeneste, programvirksomhet og tiltak som skal bidra til at den domfelte avstår fra ny kriminalitet. På bakgrunn av uttalelser i forarbeidene har Høyesterett utvidet området for bruk av samfunnsstraff, og gjennom en rekke nyere avgjørelser trukket opp retningslinjer for anvendelsen av denne reaksjonsformen. Avgjørende har dels vært lovbruddets karakter, og dels hensynet til den domfeltes rehabilitering og til ung alder. I artikkelen gjennomgås de i overkant av 30 avgjørelsene Høyesterett har avsagt om samfunnstjeneste og samfunnsstraff siden 2002. Konklusjonen er at samfunnsstraffen har fått et løft gjennom lovrevisjonen og Høyesteretts utvikling av praksis.1

Vitenskapelig publikasjon
(side 553-570)
av Miriam Skag
Sammendrag

I en rekke avgjørelser fra Høyesterett er hevd utelukket med den begrunnelse at det foreligger tålt bruk. Artikkelen tar for seg hva tålt bruk er, herunder vilkårene for tålt bruk og det rettspolitiske grunnlaget for reglene. Det påvises at det ikke stilles krav til at grunneier faktisk må ha tolerert bruken, men at reglene er av en mer objektiv karakter.

Litteratur
(side 571-576)
av Marianne Klungland Bahus
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon