I saker der det er tvil om en bilulykke er årsak til personskade, får forsikringsselskap ofte sakkyndige og dommere med på at det er sammenheng mellom observerte skader på bilen og ulykkens evne til å skade passasjer og fører. Dette er en forenklet betraktningsmåte, som savner vitenskapelig grunnlag. Selv på dette grunnlag vil beregninger som forsikringsselskapene ofte viser til, ha systemfeil ved at det bare er bilenes hastigheter som blir beregnet. Dette til tross for at dataprogrammet som brukes, har en modul for å beregne hastighets­endring også for passasjer og fører, som ved lavhastighetssammenstøt ofte er ca. 50 % høyere enn for bilen.