Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 449-450)
av Jens Edvin A. Skoghøy
(side 451-467)
av Geir Ulfstein
(side 468-489)
av Hans Petter Graver
Sammendrag

Det norske rettskildebildet er endret av internasjonale konvensjoner som Norge er tilsluttet. Med utgangspunkt i EMK og EØS drøfter artikkelen nærmere konsekvenser av dette for rettskilder og tolkningsmetode. I artikkelen gjennomgås argumenter om heldige og uheldige sider ved utviklingen. Høyesteretts tilnærming i de senere års plenumsavgjørelser presenteres og kommenteres.

(side 490-495)
av Pål Mitsem
Sammendrag

I saker der det er tvil om en bilulykke er årsak til personskade, får forsikringsselskap ofte sakkyndige og dommere med på at det er sammenheng mellom observerte skader på bilen og ulykkens evne til å skade passasjer og fører. Dette er en forenklet betraktningsmåte, som savner vitenskapelig grunnlag. Selv på dette grunnlag vil beregninger som forsikringsselskapene ofte viser til, ha systemfeil ved at det bare er bilenes hastigheter som blir beregnet. Dette til tross for at dataprogrammet som brukes, har en modul for å beregne hastighets­endring også for passasjer og fører, som ved lavhastighetssammenstøt ofte er ca. 50 % høyere enn for bilen.

Debatt
Et sentralt testamentsregister er under utvikling
– replikk til advokat Johnny Melnæs
(side 506-510)
av Morten S. Hagedal & Jan Havsås
Litteratur
(side 511-512)
av Tarjei Bekkedal
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon