I fjor ble det mellom staten og forskerne Gunnar Nordhus og Edvard Vogt inngått forlik i den såkalte politivoldsaken i Bergen. Forliket hadde to hovedpunkter: Det var enighet om en erklæring fra Justisdepartementet om forliket, og Nordhus og Vogt ble tilkjent et beløp hver i erstatning. Dermed var punktum satt for en sak som hadde pågått i over 20 år, og som Per Egil Hegge oppsummerte slik i Aftenposten: "Hele historien kan oppsummeres i én setning ... Det som er skjedd i denne saken skulle ikke ha skjedd i en demokratisk rettsstat med fri presse." - Professor Anders Bratholm kom tidlig inn i politivoldsaken, og har deretter vært en del av historien frem til dens avslutning. I denne artikkelen gir han et overblikk over saken og reflekterer over dens mer prinsipielle sider. Han gjennomgår hele maktapparatets - derunder medienes - svikt og trekker frem sakens absurde og rystende sider. Vendepunktet i saken kom da Høyesterett besluttet at de såkalte bumerangsakene skulle gjenopptas, noe som ledet til frifinnelse av de som var uskyldig dømt. Senere fikk disse syv til sammen ca. 2,5 mill. kroner i kompensasjon av staten, dvs. om lag 100 000 kroner for hver måned de med urette hadde sittet i fengsel.