Behandlingen av borgerlige krav i straffesaker i lagmannsretten reiser en rekke uavklarte spørsmål også etter at straffeprosessloven § 434 ble endret ved lov av 4. mai 2001 nr. 16 - blant annet er uttalelser i forarbeidene til denne lovendringen ikke i samsvar med lovteksten. I artikkelen omtales noen spørsmål som melder seg i anledning de reviderte regler om behandling av borgerlige krav i lagmannsrett i straffesaker.