Lars-Jonas Nygard, lagdommer ved Borgarting 1988-2002, har som pensjonist, ved siden av tjeneste som ekstraordinær lagdommer, gjennomført en serie samtaler med erfarne lagrettemedlemmer. En oppsummering av inntrykkene legges frem her.