Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 129-130)
av Peter Lødrup
(side 131-145)
av Geir Stenseth
Sammendrag

I juridisk teori har uttrykkene relevans og vekt et meningsinnhold som avviker fra det uttrykkene betegner i generell argumentasjonsteori. Argumentasjonsteorien gjør også systematisk bruk av holdbarhetsvurderinger av argumentene i sine argumentasjonsmønstre, hvilket ikke er tilfelle i juridisk teori. For studentene viser ulikhetene seg bl.a. gjennom pensumlitteraturen til de forberedende prøver. I dag er det stor enighet om at juridisk argumentasjon i betydelig grad innebærer bruk av reelle hensyn, og spesielt for slike argumenter vil det ha noe for seg å gi bedre uttrykk for både relevanskomponenten og holdbarhetskomponenten også ved vektbestemmelsen av rettslige argumenter. I artikkelen blir den forskjellige bruk av uttrykkene relevans, holdbarhet og vekt nærmere gjennomgått, og de ulike holdbarhetsvurderinger for juridiske argumenter blir mer utdypende beskrevet. Det blir også vist hvordan argumentasjonsmønstre fra den generelle argumentasjonsteorien kan brukes på forskjellige påstander om retten.

(side 146-157)
av Anne Oline Haugen
Sammendrag

Artikkelen omhandler de siste endringene i offentlighetsloven. Bakgrunnen for endringene var Offentlighetsmeldingen som ble lagt frem for Stortinget i april 1998, og som skulle ta for seg på behovet for større åpenhet i forvaltningen. Artikkelen fokuserer på i hvilken grad endringene bidrar til større åpenhet.

(side 158-169)
av Ragna Aarli
Sammendrag

Norge er et av få europeiske land som åpner for TV-sendte retterganger. I denne artikkelen etterlyses retningslinjer for hvordan fjernsynsoverføring fra rettergang skal gjennomføres. Det kan være grunn til å se hen til de restriksjoner man har funnet grunn til å praktisere i andre land som tillater rettergangs-TV. Sentrale spørsmål som det bør tas stilling til, er hvilke saksutvalgskriterier som er optimale, samt hvilke praktiske krav det kan være nødvendig å stille til fjernsynsselskapene.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon