Omskjæring og kjønnslemlestelse av kvinner er to samlebegrep for ulike kirurgiske inngrep i kvinnens genitalia. Dette er en kulturelt betinget praksis som har vært fulgt og fremdeles følges på tvers av religionsgrensene i hovedsak i områder av Afrika sør for Sahara. Likevel er begrepene ofte assosiert med islam og muslimer. Ulike former for slike inngrep er både legitimert og avvist med henvisning til islam. Imidlertid hersker det både usikkerhet og uvitenhet om hva de normative kildene i islam - Koranen og profeten Muhammads praksis - sier om disse skikkene.