Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 193-194)
av Bjørn Stordrange
(side 195-223)
av Anne Robberstad
Sammendrag

Artikkelen behandler enkelte av de sivilprosessuelle virkningene av Norges EØS-medlemskap. Selv om Norge ikke deltar i samarbeidet om justissektoren innen EU, følger det prosessuelle virkninger av EØS-medlemsskapet. Norske prosessregler som gjør det "umulig eller uforholdsmessig vanskelig" å håndheve EØS-rettigheter, må av dommere settes til side i den enkelte sak. Forfatteren drøfter innholdet i de norske reglene om materiell prosessledelse og reiser spørsmål om det finnes en egen EØS-rettslig plikt til å veilede partene om EØS-retten. Artikkelen presenterer de sentrale EF-dommene av betydning for dette spørsmålet.

(side 224-241)
av Morten Kinander
(side 242-252)
av Rolf B. Wegner
Sammendrag

Artikkelen redegjør for politimesterens legalitetskontroll av politiets tjenestehandlinger. Det blir gjort et anslag over hvor stort problemet med legalitetsbrudd fra politiets side er, og det gis eksempler på ulike former for legalitetsbrudd. I artikkelen understrekes politimesterens ansvar for å gjennomføre en aktiv kontroll med politiets tjenestehandlinger, og artikkelen gjennomgår hvordan politimesteren kan ivareta sitt ansvar i praksis.

Bokanmeldelse
(side 253-256)
av Mona Strøm & Jørgen Cohn
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon