Fra høsten 1998 og fram til sommeren 1999 ble det samlet inn kvalitative og kvantitative data for å foreta en rettssosiologisk kartlegging av advokatstanden. Dette arbeidet hadde to målsetninger. Den ene var å skrive en selvstendig særavhandling til juridisk embetseksamen, og den andre var å bidra til et større forskningsprosjekt om juristprofesjonen som pågår ved Avdeling for rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Artikkelen som følger bygger på ett av temaene som særavhandlingen tar opp: Å være kvinne i advokatyrket.