Avhendingsloven § 4-10 første ledd gir selgeren, på visse vilkår, en rett til selv å utbedre mangler. I fremstillingen nedenfor behandles dels hvilket reklamasjonsansvar kjøperen har, og dels rettsvirkningen av at selger ikke retter. Forfatteren er uenig i en oppfatning som har vært gjeldende om at det ikke er tilstrekkelig at kjøperen har reklamert, og at reparasjonsomkostningene ikke kan kreves erstattet om selgeren ikke fikk utbedre.