Juridiske kandidater med juridisk eller annen privilegert sosial bakgrunn oppnår et høyere karakternivå på det juridiske studium enn kandidater fra andre sosiale miljøer. Derfor kan man forvente å finne inntektsforskjeller mellom jurister med ulik sosial bakgrunn. Men er det slik at kandidater med juridisk bakgrunn oppnår høyere inntekter enn kandidater med samme karakternivå? Denne artikkelen bekrefter at det er en sammenheng mellom sosial bakgrunn og inntektsnivå blant jurister uteksaminert mellom 1981 og 1996, og det diskuteres hvorfor ulikheter i inntekt oppstår.