Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 387-411)
av Tore Brå
Sammendrag

Det har vært diskutert om forbudet i aksjelovene § 8-10 mot å «stille midler til rådighet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet» er til hinder for at aksjeerverv finansieres ved et etterfølgende aksjeutbytte. I Lov og Rett 2000 s. 165 flg. konkluderer amanuensis Hugo P. Matre med at finansieringsforbudet i prinsippet omfatter utbyttefinansierte aksjeerverv. I denne artikkelen argumenteres det derimot for at lovteksten ikke nødvendigvis tilsier en slik konklusjon, og at lovforarbeidene, EU-rett og utenlandsk rett, sammenhengen i aksjelovenes regler om aksje- og egenkapitalen, samt reelle hensyn trekker klart i retning av at finansieringsforbudet ikke omfatter aksjeerverv som finansieres ved et etterfølgende aksjeutbytte.

(side 412-428)
av Gert-Fredrik Malt
(side 443-448)
av Anders Bratholm
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon