Artikkelen omhandler forslag til endring av panteloven §3-4 om pant i driftstilbehør – samt endring av konkurslovens § 17 om omfang og avhendelse av pantsatt tingsinnbegrep, hvor pantsetter er under gjeldsforhandling.

Forfatteren er født i 1976 og studerer jus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Han har praktisert hos bl.a. Riksadvokaten, ØKOKRIM samt flere advokatfirmaer. Han har også forelest innenfor privatrett.