Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 65-66)
av Peter Garde & Asbjørn Strandbakken
(side 67-100)
av Alex Borch & Jan Fougner
Sammendrag

Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning en arbeidsgiver kan motsette seg at nåværende eller tidligere arbeidstakere driver konkurrerende virksomhet. Begrensninger i arbeidstakeres rett til å drive slik virksomhet kan finnes i lov, avtale eller ulovfestet rett. De viktigste lovbestemmelsene på dette området er inntatt i markedsføringsloven kapittel 1. Partene kan også regulere spørsmålet om konkurrerende virksomhet i avtale. For så vidt gjelder ulovfestet rett, er det særlig den alminnelige lojalitetsplikten i arbeidsforhold som setter grenser for adgangen til å drive konkurrerende virksomhet.

I denne artikkelen gjennomgås de tre nevnte grunnlagene for å oppstille begrensninger i arbeidstakeres adgang til å drive konkurrerende virksomhet. Det redegjøres også for hvilke beføyelser en arbeidsgiver kan gjøre gjeldende når nåværende eller tidligere arbeidstakere urettmessig driver konkurrerende virksomhet.

(side 101-112)
av Jørn Rognes & Per Kåre Sky
Sammendrag

Artikkelen presenterer en studie om megling i jordskifteretten med utgangspunkt i den internasjonale forskning om megling i domstolene. Forfatterne drøfter omfang av megling, effekter av megling og meglingsatferd. De drøfter også effektene av bruken av advokater. Studien viser klart at meglingsaktiviteten er omfattende, at megling påvirker utfall (dom/forlik) og at det er store variasjoner i meglingsatferd mellom dommere. Avslutningsvis drøftes implikasjoner for megling i domstolene.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon