Her gjengis hans innledning på pressekonferansen 25 august 1999 om Anders Bratholms bok «Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet», Tano Aschehoug 1999. 222 sider.